NOVINKYKONTROLA FÚ V TELČI

nabidka

Kontrolu FÚ v Telči, kterou jsem zažil, považuji za účelově vedenou a zaměřenou, odvažuji se říct, že jsem byl šikanován.
  • kontrola trvala od dubna 2009, ukončena byla v říjnu 2010, odvolání k FŘ v Brně bylo (či spíše dle mého názoru nebylo) v Brně posuzováno přes 12 měsíců. Mám firmu s ročním obratem cca 4-5 mil. Kč, zaměstnávám v současné době 7 zaměstnaců, v průběhu kontroly to byli 4 zaměstnanci
  • na můj dotaz, zda se takto pečlivě kontrolují všechny firmy, mi daná úřednice odpověděla - "To víte, v Telči už moc firem není, tak těch, co zbyly, si hledíme více"
  • v průběhu celé kontroly nebyl vznesen jediný dotaz na obchodní a výrobní činnost firmy, pouze na stavební činnost firmy
  • z dotazů vybírám - k čemu slouží mobilní telefon, k čemu slouží nákup 2 ks WC Bref, k čemu slouží nákup hřebíků, s kterými osobami se stýkáte v objektu své firmy, .....
  • úřednice mi zařadily položku daň z nemovitosti do investic!!!! Tato položka je přímo v zákoně označena jako nákladová!!!! Pokud ji úřednice zařadila do investic, učinila tak dle mého názoru schválně nebo neovládá problematiku a v tom případě nemá zastávat svou funkci
  • úřednice, která mi např. hmoždinky za 30,00 Kč zařadila do investic, se přede mnou chlubila, že stavební práce doma nezadává firmám, jelikož jsou drahé, ale chlapům, co to o sobotách udělají bez papíru za polovinu. A mě potom kontroluje????
  • když jsem položil písemný dotaz na odbornou znalost pracovníklů FÚ, ředitel FÚ mi odepsal, že mi nebude odpovídat
  • na můj písemný dotaz na zaúčtování konkrétní položky, po zaplacení částky 10.000,00 Kč mi FÚ v Telči neodpověděl ani po 90-ti dnech. Teprve, když jsem vznesl dotaz na FŘ v Brně, bylo mi z FŘ v Brně sděleno, že se telefonicky dotázali na FÚ v Telči a tam prý zrovna ten den zpracovávali můj dotaz, že byl velmi náročný. A výsledek? Obdržel jsem zpět 10.000,00 Kč včetně úroků 312,00 Kč!!! a vyrozumění, že můj dotaz nebyl relevantní
  • FÚ chtěl doložit stavební povolení a zprávy od hygieny, požárníků, které byly nutné pro udělení stavebního povolení. Předložil jsem proto požární zprávu, akustickou studii a světelnou studii. Úřednice mne požádala, zda si může uvedené zprávy ofotit, že je to nutné jako příloha protokolu. Souhlasil jsem a šli jsme fotit. Úřednice si zprávy zprvu prohlížela, rozpačitě je přendavala z ruky do ruky a pak nakonec ofotila tu s nejmenším počtem stran. Z ostatních neofotila ani např. titulní a závěrečnou stranu nebo alespoň závěrečnou stránku, kde je souhrn měření. Pochopil jsem, že vůbec neví, co fotí, že fotí proto, aby fotila, aby dala najevo svou důležitost.
  • ředitel FÚ sleduje můj pohyb v prostorách FÚ a vyzývá úřednici, aby mi nevydávala potvrzení, na které mám nárok
Opravdu se takto chovají finační úřady po celé republice ke všem subjektům? Neslyšel jsem o podobném přístupu k firmě, která platí daně, odvádí DPH, sociální, zdravotní pojištění, není ve ztrátě.
Spíše se všichni divili, co jsem komu provedl, že kontrola probíhá tímto způsobem.

V odpovědi ředitele FÚ v Telči v MFD, příloha Vysočina ze dne 4.12. 2011 (viz odkaz) zaznívá, že kontrola probíhá standartním způsobem. Pokud mi tedy úřednice vyfotily na stole mobil a poté požadovaly písemné zdůvodnění, jak tento mobil souvisí s mým podnikáním a je to standartní postup, tak by tento akt (vyfocení mobilu a zdůvodnění jeho vlastnictví) měl být prováděn při každé kontrole každého podnikatelského subjektu. Pokud tomu tak není, tak to tedy, dle logiky ředitele FÚ v Telči, není standartní kontrola.

Výsledek kontroly byl doplatek 2,1 mil. Kč, kteří všichni považují za likvidační. Nepopírám, že jsem měl v účetnictví chyby, ale všechny transakce byly vedeny přes účetnictví, žádné černé peníze, prodávám z 99% na faktury, rok od roku zaměstnávám více osob, většinou absoloventy či mladé osoby do 25-ti let.

Ing. Dušan Tripal - TRIPET, nezávislý obchodník, 588 56 Třeštice 53, 602 557 283, d.tripal@tripet.cz, www.tripet.cz

Čest práci každé, která dobro plodí - Svatopluk Čech, Písně otroka - 1895
Než papouškování marketingových pouček, je užitečnější selský rozum našich dědů a báb
Super přispívatel Finančního úřadu v Telči - doplatek 2,1 mil. Kč. Pokus o likvidaci firmy? Proč?????

Odkazy na zveřejněné články k tomuto případu
http://www.jihlavske-listy.cz
http://www.idnes.cz
http://www.ceskatelevize.czOBCHODNÍ
PODMÍNKY

Tripet email
Sambo graphic studio
obec Trestice
eshop NEJdomacnost